Najnowsze wiadomości

6 czerwca 2023 7:19

Czym są zaburzenia erekcji?Zaburzenia erekcji to problem, z którym musi zmierzyć się ponad połowa mężczyzn w wieku od 40. do 70. roku życia. To ogromna liczba chorych, którzy w większości przypadków nie chcą skonsultować się z lekarzem. Bagatelizując ten kłopot i sprawiając, że negatywne następstwa tylko się kumulują, prowadzi się do nawarstwiania się różnego typu problemów.

Czym są zaburzenia erekcji?

Zaburzenia erekcji najczęściej definiowane są jako niemożność uzyskania oraz utrzymania wzwodu członka, pozwalającego na satysfakcjonujące odbycie stosunku seksualnego. Bardzo często przy zaburzeniach erekcji pojawia się także dyskomfort, odczuwany w sposób indywidualny, a także trudności w relacji z partnerem seksualnym, a co za tym idzie problemy w związku. W literaturze przedmiotu pojawiają się jeszcze inne określenia, opisujące jednak ten sam stan rzeczy. Możemy spotkać się z pojęciami takimi jak dysfunkcja erekcyjna, zaburzenia wzwodu czy męskie zaburzenia erekcyjne, zaburzenia potencji bądź impotencja. 

W zależności od przyczyn zaburzeń erekcji, można wyróżnić zaburzenia psychogenne, organiczne lub mieszane. Zaburzenia organiczne pojawiają się na skutek choroby, różnego typu uszkodzeń somatycznych, używek bądź leków. Zaburzenia erekcji można także podzielić stosując kryterium początku. W ten sposób można wyróżnić zaburzenia pierwotne, czyli trwające całe życie oraz wtórne, czyli nabyte. Ze względu na stopień nasilenia, można mieć do czynienia z zaburzeniami łagodnymi, umiarkowanymi bądź głębokimi.

Zaburzenia erekcyjne mogą pojawiać się bez względu na sytuacje czy okoliczności, bądź w związku z określonymi miejscami, okolicznościami czy osobami. Przyczyny zaburzeń erekcji mogą być wywołane także chorobami metabolicznymi oraz endokrynologicznymi, takimi jak cukrzyca, choroby tarczycy, hiperlipidemia, hiperprolaktynemia, zespół metaboliczny oraz hipogonadyzm. Inne choroby, jakie mogą wpływać na zaburzenia erekcji, to depresja czy ostre stany lękowe, także stwardnienie rozsiane czy przebyty udar mózgu mogą nie pozostać bez wpływu na możliwości erekcyjne pacjentów.

Erekcja a styl życia

Zaburzenia erekcji we współczesnym świecie są w sporym stopniu związane z obecnie popularnym stylem życia. Brak ruchu i aktywności fizycznej, siedzący styl życia czy wynikająca z tego otyłość mogą w znacznym stopniu przyczyniać się do zaburzeń erekcji. Także stosowanie używek, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu oraz narkotyków, głównie z grupy opioidów, może mieć wpływ na pojawiające się problemy z erekcją. Oczywiście w grupie największego ryzyka są osoby starsze, gdyż nasila się wtedy częstotliwość występowania różnych chorób, także wiek jest czynnikiem sprzyjającym powstawaniu problemów ze wzwodem. Niestety współczesne statystyki coraz częściej wskazują, że również młodzi mężczyźni i chłopcy stają przed problemem zaburzeń erekcji.

W ogólnie przyjmowanych klasyfikacjach zaburzenia erekcji nie są uznawane za odrębną jednostkę chorobową. Przyjmuje się je za objaw innych chorób, głównie z grupy chorób sercowo-naczyniowych. Objawy pojawiających się zaburzeń mogą narastać w sposób ciągły, ale mogą również pojawić się nagle u osoby, która do tej pory funkcjonowała w sferze seksualnej zupełnie normalnie.